Záhlaví

Výstava textů a fotografií

Praha, Dům čtení, 10. 1.–10. 9. 2012
Liberec, Experimentální studio, 24. 11. 2012
Nová Paka, Městská knihovna, 2. 10.–31. 12. 2013
Děčín–Podmokly, Ukradená galerie, 13. 2.–20. 2. 2013

Kolektivní výstavy:
Vy troubo! (Pro Jiřího Koláře), Velká galerie zámku v Hradci nad Moravicí, 9. 9.–31. 10. 2014

Clona 2013 Clona 2013 Clona 2013 Clona 2013

 

 

 

 

 

 

Záznam z vernisáže v Domě čtení: Knižní svět (Česká televize) 22. 1. 2012.

V případě několika svých textů, které jsou rozvrženy zároveň jako grafická kompozice, jsem už dlouho uvažoval i o "zveřejnění" v podobě výstavy, protože je to zase jiný způsob setkání s nimi.

Vystavené texty si můžete prohlédnout i na monitoru svého počítače – ClonaKabinou vzhůru jsou tu uloženy ve formátu PDF.
Výstava v Nové Pace je navíc rozšířena i o několik fotografií.

Kabinou vzhůru si také "zahrálo" i v krátkém filmu o knížce Stisk (režie Martin Langer, ČT 2).

Zpráva o výstavě v Domě čtení – Tomáš Čada

Záhlaví Autor se rozhodl k jinému způsobu zveřejnění svých textů Clona (2002) a Kabinou vzhůru (2005), díky kterému více vyniká rozvržení slov v ploše. Zřetelněji je možné sledovat kompozici významů, která je tu založena jak na vnitřní výpovědi jednotlivých básnických útržků, tak na jejich grafických vztazích. Oba Typltovy texty byly zveřejněny časopisecky i knižně, Clona dokonce získala díky výtvarníku Janu Měřičkovi také podobu originální autorské knihy, ale i na tom se ukazuje, že formát obvyklé literární publikace rozevláté formě Typltova psaní úplně nesvědčí. To, co čteme, totiž nepůsobí pouze jako básnický útvar, ale i jako intelektuální bludiště, ve kterém si čtenář může sám určovat směr čtení a interpretace, a v neposlední řadě tu máme co do činění i se svébytným výtvarným artefaktem. Další způsob přesahu, tentokrát do oblasti zvukové, naznačila i performance při vernisáži, ve které autora podpořili hudební skladatelé Martin Smolka a Petr Cígler.

Související stránky: Dům čtení.
Foto na plakátu Roman Machek, snímek z výstavy v Nové Pace Lukáš Hejtman.

Zahlavi v Dome cteni 2012