Bibliografie

Výběrový soupis článků z let 1993–2010. Aktualizováno k 31. prosinci 2010.

STUDIE, RECENZE, POLEMIKY 1993–2010 (výběr)

1993

Devadesátá léta mezi zátiším a bojištěm. Časové úvahy o tom, co se stalo závazným pro básníky a čím zavazuje poezie. Tvar 1993, č. 16, 22. 4., str. 1, 4–5. [Polemika.]

Zadoslovučinění. (Srpen 1991.) Věra Linhartová: Meziprůzkum nejblíž uplynulého. Přestořeč. Praha, Mladá fronta 1993. Str. 348 – 367. [Doslov.]

Václava Černého konkrétní existence realismu. Literární noviny 1993, č. 4., 25. 2.

1994

Tajný Salvador Dalí čili Náplň vyprázdnění. Lidové noviny – Národní 9 14. 4. 1994.

Zbytek už vykonají výkřiky. [O fyzickém básnictví Petra Váši, původně psáno pro almanach Zkrat, 1993.] Tvar 1994, č. 5, str. 12 – 13. Též ve sborníku: Šnykerikyk. Miroslavu Červenkovi k pětašedesátinám studenti FF UK Praha. Brno, Nakladatelství Host 1997. Str. 7–13.

Kladivo na interpretace. ORD (Praha) 1994, č. 1, str. 126–128. [Parodický rozbor dvou budovatelských básní Vlastimila Školaudyho.] Přetištěno in: Pagát č. 3 (příloha revue Landek č. 4, 1998, 30. 5., Ostrava), str. 16–17.

Černě strmí smrt. Host 1994, č. 3, září, str. 39–63. [Studie o Ladislavu Klímovi a jevištních inscenacích – Plastic People of The Universe: Jak bude po smrti, 1978, a HaDivadlo: Lidská tragikomedie, 1991.]

1996

Doslov. Milan Koch: Panický Kumburk. Nová Paka 1996. (Edice Pakárna sv. 2.)

Černá duha. Úvod ke katalogu Víta Ondráčka, 1996. str. 1–2.

Proč štětec, proč sen, proč čerň. Host 1996, č. 3–4, str. 228–231. [Studie o malíři Vítu Ondráčkovi k bloku jeho obrazů a textů Útrpné právo, útrpná povinnost.]

Umění minulé, mizející umění (Mezi Heideggerem a Baudrillardem). Na kulturu, příloha Literárních novin 1996, č. 10, 16. 10., str. 1–3.

Génius čili grafoman – teze z přednášky o současné nezavedené literatuře. (Zaznamenal Petr Hanuška.) Žurnál UP (Olomouc). Též Scriptum (Olomouc) 1996, č. 21, prosinec, str. 101 – 105.

1997

Zapeklitost k nezasvěcení. Host 1997, č. 1, leden, str. 90–97. [O románu Josefa Jiřího Kolára Pekla zplozenci na str. 76 – 89.] Také: Josef Jiří Kolár: Pekla zplozenci. (Fantastický román.) Praha 2002, str. 177–187.

Bondy nejen Bondyho (Bondymu). Host 1997, č. 3, květen, str. 21–35.

Předmluva čili Příběh o přátelství. Aluze (Olomouc) 1997, č. 5, červen, str. 13–14. [Otisk předmluvy připravené k nerealizovanému slovinskému vydání povídek Josefa Kocourka v překladech Vladimira Zorzuta.]

Jediný rok Jaroslava Režného. Host 1997, č. 4, 26. 6., str. 96–97. [O podílu J. R. na sborníku Objekt č. 2; doplněno o výběr z Režného básní v próze na str. 98–99.]

Jeho svět úplně! Kavárna AFFA 1997, č. 6, podzim, str. 68–69. [Studie o filmech Petra Marka a Unarfilmu z Hranic na Moravě v rámci tématického bloku na str. 64–69.]

Předběžný náčrt esoterického čtení Pouti krkonošské. Karel Hynek Mácha: Pouť krkonošská. Nová Paka, listopad 1997. (Edice Pakárna sv. 1.) Str. 43–46. [Doslov.] Pod názvem: Vystoupiv a vstoupiv Aluze (Olomouc) 1998, č. 4, str. 76–78.

1998

Slovo úhozem. Petr Kofroň: Tón ne – Čítanka pro ty, kdo pochybují o smyslu nové hudby. Brno, Nakladatelství Host 1998. Str. 5 – 8. [Předmluva.]

Něžně a sprostě (Před půlstoletím). Host 1998, č. 3, 23. 3., str. 40–41. [O básnickém cyklu Zbyňka Havlíčka Levou rukou, přetištěném tamtéž, str. 36–39.]

Před prozřením. Městské muzeum v Nové Pace, květen 1998 (skládačka k výstavě). Také in: Umělec 1998, č. 8, str. 22. [O malbách Vladimíra Kokolii.]

1999

31. 5. 1976 jako každý den. Scriptum 1998, č. 23, str. 92–96. [O posledním rozhovoru Martina Heideggera]

Nejmrazivější báseň. Host 1999, č. 9, 5. 11., str. 19. [Magnetická ryba Mikuláše Medka.]

2000

Odnikud nikam. Malá výstavní síň Liberec, květen 2000 (katalog výstavy). Str. 2. [O fotografiích Čestmíra Krátkého.]

Místo doslovu. Michal Ajvaz: Návrat starého varana. Praha, Hynek 2000. (Edice Spektrum, sv. 25). Str. 155–159.

Fascinantně divý muž Zdeněk Wagner. Host 2000, č. 5, 28. 4., str. 22–23. [K výboru z Wagnerových textů na str. 23–26.]

Místa činu. Ateliér 2000, č. 23, 23. 11., str. 7. [O výstavě Petry Benešové a Aleše Kuneše „Pro strach uděláno (…)” v liberecké Fotogalerii.]

Živoucí místo. Ateliér 2000, č. 24, 7. 12., str. 6. [O výstavě Aleše Kuneše a Oty Hájka “Opuštěný ateliér Ladislava Zívra” ve Fotokavárně liberecké Malé výstavní síně.]

(Helena neotvírá…). Helena Skalická: Láska ve vodě. Liberec, Fokus MYklub 2003. Str. 2. [Nepojmenovaný úvodní text ke katalogu.] Přetištěno in: Souvislosti 2003, č. 3, červen, str. 233–235.

2001

Komplementární svědectví Aloise Nožičky. Host 2001, č. 3, 12. 3., str. 52 – 53. [Profil autora fotografického doprovodu Hostu.]

Co není nicneříkající. Ateliér 2001, č. 7, 5. 4., str. 6. [O výstavě fotografií Hynka Alta „Edge“ v Malé výstavní síni – Fotogalerii.]

Markus Lüpertz – jak ho nechat žít? Host 2001, č. 8, 1. 10., str. 56 (příloha Světová literatura). [Úvodní medailón k překladům básní.]

Krajinář. Fotografie Karla Doška. Host 2001, č. 10, 6. 12., str. 58. [Profil autora fotografického doprovodu Hostu.] Část také in: Karel Došek. Liberec, Cesty 2003. [Katalogová skládačka.]

2002

Odnikud nikam. Fotografie Čestmíra Krátkého. Host 2002, č. 4, 10. 4., str. 39–40. [Profil autora fotografického doprovodu Hostu, text převzat z katalogu MVS Liberec.]

Měřičkou nastražené. Ateliér 2002, č. 10, 16. 5., str. 6. [O výstavě Jana Měřičky „Pasti“ v jilemnické Galerii V kotelně. Text poničen krácením.] Celý text také in: Souvislosti 2003, č. 3, červen, str. 236–237.

Jedna z verzí. Fotografie Viktora Kopasze. Host 2002, č. 6, 7. 6., str. 43–44. [Profil autora fotografického doprovodu Hostu.]

Kakofroň. Protimluv (Ostrava) 2002, č. 4, str. 17–19, 200 výtisků. [Začátek a konec ze studie.]

2003

Z příběhů Josefa Kocourka (anketa). Na úvod. Host 2003, č. 3, 11. 3., str. 40–42. [Téma: Josef Kocourek, na str. 34–54.]

2004

[Bez názvu.] Jiří Šigut: Záznamy / Records. Fotografie z let 1999–2003. Brno, Mediagate, s. r. o. a Moravská galerie 2004 (Cameracura, sv. 2). Str. 6–7. [Anglicky a česky, úvod ke katalogu výstavy.]

Proč štětec, proč sen, proč čerň. Vít Ondráček, obrazový katalog, Brno 2004, str. 70–75.

Nechat papír. (Záznamy Jiřího Šiguta.) Host 2004, č. 6, 15. 6., str. 39.

Galerie, která nezmizela. Kalmanach 2, Liberec 2004, (prosinec), str. 12–13. [Předchozí otisk in: Harcovské listy 2002, č. 2, leden, str. 12–13. Text o liberecké galerii Die Aktualität des schönen… z roku 1999.]

Protiútok. Logos 2004, č. 1–2, str. 77–79. [O básni Magnetická ryba Mikuláše Medka.]

2005

Kateřina Jirásková a obrazy divů. Prostor Zlín 2005, č. 1, str. 24–25.

Zesměšnění, které si nehledá oběť. Souvislosti 2005, č. 3, str. 55–57. [Úvod k textu Františka Nováka “Gerrr!” na str. 58–65.]

Průtrž. Analogon 2005, č. 44–45: Génius loci – imaginace prostoru, str. 23–29. [Doprovod k textu Františka Nováka “O biologické podstatě pozemského Času” na str. 23–30.]

2006

Absolutní realismus a Totální hrobař. Host 2006, č. 1, str. 38–41. [Součást tématu Egon Bondy, redigovali Oskar Mainx a Martin Machovec.]

Smetení ze stolu. Stanislav Dvorský: Hra na ohradu. Praha, Torst 2006, str. 118–132. [Doslov.]

V okolí zvětšovacího přístroje. Ateliér 2006, č. 6, 16. 3., str. 1. [O výstavě Vratislava Karla Nováka „Rozsvíceno, zhasnuto“ v Malé výstavní síni.]

Fotografie vší silou vyprošťovaná. Souvislosti 2006, č. 1, str. 25–30. [Recenze anologie „Co je to fotografie“, ed. Karel Císař, Praha 2004.]

Liberec za Libercem. Ateliér 2006, č. 19, 29. 9., str. 6. [O výstavě Jana Merty „Liberec“ v Malé výstavní síni.]

2007

Pohled dravce. Ateliér 2007, č. 6, 22. 3., str. 8. [O výstavě Jana Měřičky „Rajská zahrada“ v Budyšíně.]

Zámlka. In: Ladislav Zívr (1909–1980), Národní galerie, Praha 2007, str. 116–120. [O Zívrově sochařské tvorbě ve 40. letech. K výstavě v Letohrádku královny Anny, 4. 4.–19. 8. 2007.]

Pro měď za měď. Hradní instalace – nikoliv expozice. A2, kulturní týdeník 2007, č. 24, str. 9. [O výstavě Vojetěcha Jiráska „Rozvodna“ na hradě Pecka.]

Zívr a hurákunsthistorie. Ateliér, 2007, č. 12, 14. 6., str. 6. [Polemika s Milanem Knížákem.]

Kam odnikud, odkud nikam. In: Čestmír Krátký, Tvorba jako pokus o existenci, Kant, Praha 2007, str. 9–26.

Co se týká pocitu. Fotografka Jana Hunterová. Host 2007, č. 7, 10. 9., str. 47. [K fotografickému doprovodu čísla.]

2008

Novákova Identifikace, Ateliér 2008, č. 3, 7. 2., str. 8. [O retrospektivní výstavě Identifikace Vratislava Karla Nováka v Oblastní galerii Liberec.]

Netušené krajiny, Ateliér 2008, č. 10, 15. 5. str. 6. [Rozšířený text z katalogového listu k retrospektivní výstavě Fotografie Karla Doška v Galerii U Rytíře Liberec 1. 4.–10. 5. 2008.]

Příběhy čtenářů Josefa Kocourka, Souvislosti 2008, č. 1, str. 169-171. [Blok: Josef Kocourek, na str. 167–188.]

Pikousův okamžik, in: Jan Pikous, Subjektivní fotografie, Praha: Akropolis 2008, str. 7–9. [Předmluva.]

Viktor Kolář ve střehu, Ateliér 2008, č. 16–17, 28. 8., str. 6. [Rozšířený text z katalogového listu k retrospektivní fotografické výstavě Město budoucnosti Viktora Koláře v Galerii U Rytíře Liberec 15. 5.–12. 7. 2008.]

Pohyby bez vyhnutí, Ateliér 2008, č. 24, 4. 12., str. 6. [Rozšířený text z katalogového listu k výstavě Výhybna Jana Měřičky v Galerii U Rytíře Liberec].

Otisk v prostoru, Art & Antiques 2008, č. 12, 5. 12., str. 48–50. [Profil Jana Měřičky v rubrice V atelieru.]

2009

Příběhy Josefa Kocourka. Třetí úvod k anketě, Tvar 2009, č. 2, 22. 1., str. 6–7. [Blok: Kocourek, na str. 6-9 a 17. Ke 100. výročí narození Josefa Kocourka.]

Zde hnije pastýř bez bílého stáda, Lidové noviny 2009, č. 20, 24. 1., str. 21, příloha Orientace – Studovna. [Studie k 100. výročí narození Josefa Kocourka.]

Rukou psané vysílání. O textech, které se vzpírají literatuře. A2, 2009, č. 7, 1. 4., str. 14.

Sochař z kraje červené hlíny, Lidové noviny, 2009, č. 125, 30. 5., str. 21, příloha Orientace – Studovna. [Studie k 100. výročí narození Ladislava Zívra.]

František Gross – Ladislav Zívr: Paní Jitce, text v katalogovém listu, Městské muzeum v Nové Pace, Suchardův dům, 22. 5.–21. 6. 2009.

Šigutova úložiště času, Ateliér 2009, č. 16–17, str. 7. [Rozšířený text z katalogového listu k retrospektivní fotografické výstavě Retro-světlo Jiřího Šiguta v Galerii U Rytíře Liberec 14. 5.–17. 6. 2009.]

Pod rukama Anny Zemánkové, Analogon 2009, č. 57, (červen), str. 82. [O výstavě Anny Zemánkové v Galerii Havelka Praha, 12. 12. 2008–27. 1. 2009.]

2010

Půlstoletí překlenuté sochami. Prostor Zlín, 2010, č. 3, str. 27–30. [O retrospektivních výstavách Ladislava Zívra v Galerii moderního umění v Hradci Králové a v Oblastní galerii v Liberci.]

Míjení na chodbách, setkání v textech (Kučera, Jirda, Kocourek). In: Cesty 19102010, Almanach ke 100. výročí založení Gymnázia v Nové Pace, Nová Paka 2010, str. 17–19.

Vysunovací krása, Souvislosti, 2010, č. 3, str. 181–193. [O poezii Zbyňka Havlíčka, Mikuláše Medka a dalších autorů surrealistické poezie 50. let.]

Překlad přes cestu, in: Laozi, Kniha o Cestě a Síle, přeložil Oldřich Král, výtvarný doprovod Jan Merta, Praha, Galerie Zdeněk Sklenář 2010. Str. 68–72. [Doslov k bibliofilii.]

Sochařovo tříštění, Revolver Revue 2010, č. 81 (zima), str. 155–157. [Úvod k bloku textů a výtvarných děl Ladislava Zívra Chtěl bych být malířem soumraku a noci, str. 153–188.]

Její zámky, jeho rámy. A2 2010, 20. 12., č. 26, str. 13. [O pražských výstavách atorů art brut Justyny Matysiakové v Polském institutu a Josefa Hofera v Rakouském kulturním fóru.]

Zdvojení, Logos 2010, č. 1/2, str. 68–74. [Studie o zdvojených postavách v sochařském díle Ladislava Zívra.]

 

MEDAILONY, ROZHOVORY A JINÉ PŘÍLEŽITOSTNÉ TEXTY (výběr)

Komplex mrazivosti. Iniciály 1993, č. 31: Intuice, str. 8. [Součást bloku Zase spím u psacího stroje. Intuitivní výběr z projevů psychického automatismu.]

Mřížím oblaka. Iniciály 1993, č. 35: Poselství soukromá a veřejná. Dopisy / Epistuly / Dedikace, str. 14. [K bloku básní věnovaných Karlu Šebkovi, str. 14–16.]

Nesrat se s Ladislavem Klímou. Reflex 1993, č. 14, str. 70.

Ze snů bohemistických. Čeština doma a ve světě (FF UK Praha), 1998, č. 2, str. 132.

Oldřich Hamera. Host 1998, č. 6, 25. 6., str. 107–108. [Medailon.]

Stanislav Dvorský. Host 1998, č. 9, 16. 11., str. 45. [Medailon.]

Uzavřená kapitola. Rozhovor s Čestmírem Krátkým. Čestmír Krátký: Odnikud nikam, katalog, Malá výstavní síň Liberec, květen 2000, str. 6–7.

Návod k použití černé skříňky. Černá skříňka / Black Box / Czarna skrzynka. Liberec 2001. 400 výtisků. Str. 2, 3. [Úvod k výtvarnému katalogu Lenky Vilhelmové a Jana Měřičky. V české, anglické a polské verzi.]

Vladimír Kokolia: Energie, barevný katalogový trojlist, galerie Ars, Brno, listopad 2002. Přetištěno jako: Rozhovor s Vladimírem Kokoliou. Ateliér 2003, č. 2, 23. 1., str. 12. [Mírně upraveno.]

Měřičkova grafická instalace. Ateliér, 2003, č. 24, 4. 12., str. 7. [Rozhovor.]

Odjíždí Diana Fournier. Světlík 2004, č. 10, září – říjen, str. 56–57.

Malá, výstavní… a třicetiletá. Véčko (Liberec) 2005, č. 1, jaro, str. 40–44. [O Malé výstavní síni v Liberci.]

Příklad jednoho inkvizitora. K textu Michala Černíka v Hostu 6/2005. Host 2005, č. 7, 10. 9., str. 103. [O osobnosti Jiřího Brabce – polemika.]

Srovnání, které za to nestálo. K textu Michala Jareše v Hostu 9/2005. Host 2006, č. 2, str. 76. [Polemika.]

Souvislosti a okolnosti. Souvislosti 2006, č. 1, str. 40. [K cyklu fotografií Michaela Čtveráčka Yhteydet/Souvislosti.]

Čtenář poezie. Tvar, 2006, č. 13, 29. 6., str. 11. [Komentář k básním J. Skořepy, M. Staška, D. Hradeckého, O. Dadáka, I. Petlana, M. Kolesova.]

Zívrův Ždírec. Prostor Zlín, 2006, č. 4, str. 47–48. [S antologií textů Ladislava Zívra, Jiřího Dostála, Miroslava Háka, Věry a Františka Grossových, Josefa Kroutvora, Jaromíra Zeminy a Miloslava Bařiny.]

Kšeft s Klímou. Host 2007, č. 9, str. 28–29. [Glosa.]

Měla psát jinak, Tvar, 2008, č. 19, 13. 11., str. 9. [Polemika o textech Věry Linhartové. Reakce na článek: Jiří Trávníček, Románový zápisník, Host 24, 2008, č. 8, s. 23.]

Přemnožené lyže, Art & Antiques 2009, č. 4, 6. 3., str. 4. [O Liberci a výstavě Šimona Pikouse v čase Mistrovství světa, rubrika Depeše.]

Kolářův lektor, Tvar 2010, č. 15, 23. 9., str. 7. [Polemika s textem Petr Král, Raný Kolář čili Mezi tvorbou a grafomanstvím, Tvar 14/2010.]

Inkognito. In: Cesty 1910–2010, Almanach ke 100. výročí založení Gymnázia v Nové Pace, Nová Paka 2010, str. 72.