Přesahy

Autorské knihy s Janem Měřičkou

Knihy-objekty, knihy-performance, 1999–2003.

Záhlaví

Výstava textů a fotografií, 2010–2011.