Inscenace

Ursonate

"…fümmsböwötääzääUu pö… böwörötääzääUu pögö… rakete rinnzekete… rakete rinnzekete… Beeeee bö!" Dva překřikující se hlasy, kterým je až příliš dobře rozumět – Pavel Novotný a Jaromír Typlt.

Medek

„A je to dutina černé barvy, dutina plochy a plocha dutiny, která na svém pravém horním okraji zdvihá pozornost a obrací ji proti sobě, aby tím vyvolala v mase hmoty okolo soustředné kruhy nepokoje.“ Rozhlasová inscenace textu Mikuláše Medka v rámci festivalu Art´s Birthday 2008.

Apollinaire

"Chtěl bych, abys byla mým koněm a já na tobě mohl dlouho dlouho rajtovat…" Francouzsko-česká inscenace básní, které psal Guillaume Apollinaire své milence Lou z fronty 1. světové války.

Povodeň

"I slyším konečně vodstva umdlévati a ztráceti se do dálky se hřmotem tisíců bubnů."
Jan Opolský